LINKS

Breitensport im Hamburger Karate-Verband e.V.
Hamburger Karate-Verband e.V.
Hamburger Sportbund e.V.
Deutscher Karate Verband e.V.

Kyoshi Allen Tanzadeh, 8.Dan

World Shitoryu Karate-do Federation
Shitokai Europe

Shitokai Belgium
Shitokai Evere